Tag Archives: participació

Acció als jutjats d’Arenys!

DIMARTS dia 30, a les 10h als jutjats d’Arenys (part s’abaix). A les 9 en la estació de Pineda per sortir totes juntes. SOLS LA LLUITA GARANTEIX ELS NOSTRES DRETS. Fins dimarts!

LA LLEI HIPOTECARIA VIOLA SISTEMÀTICAMENT EL DRET A L’HABITATGE I A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

La PAH exigeix que es faci efectiu el dret a l’habitatge de la població. Per tant, exigim al govern del PP que aprovi la ILP i acati les sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TSJUE), en cas contrari exigim la seva dimissió en bloc per permetre la violació sistemàtica dels Drets Humans (DDHH), per no complir amb la legalitat i per vetllar pels interessos de la banca en comptes dels de la ciutadania. Enllaç a la notícia: http://afectadosporlahipoteca.com/2014/09/09/limite24d/

DOCUMENTS PER L’ACCIÓ DE DIMARTS

· Kit d’emergència 2.0 (model d’apel·lació)

Recurs d’apel·lació per lliurar als advocats d’ofici. Tots els processos d’execució anteriors al 7 de Setembre en els quals s’hagin desestimat les clàusules abusives però que segueixin en possessió de l’habitatge han de presentar a través del seu advocat aquest document útil, el model d’apel·lació. S’ha de presentar abans del 8 d’Octubre, sempre que haguessin presentat oposició per clàusules abusives.

· Model escrit per sol·licitar individualment al Jutge deganat la nul·litat dels procediments en tràmit sobre la base de les sentències del TJUE (aquest document el pot presentar tothom, és per demanar als jutges la suspensió dels processos), baixeu-vos-el i ompliu-lo per dimarts.

Sol·licitud individual al Jutge degà que faciliti als jutges encarregats de les execucions hipotecàries, les sentències del TJUE relacionades i la convocatòria d’una Junta de Jutges, en el qual inclogui com a punt d’Ordre del dia a tractar, la suspensió immediata dels procediments d’Execució Hipotecària per la vulneració constant dels DDHH.

Enllaç als documents: http://afectadosporlahipoteca.com/documentos-utiles/#sentencia-ue

Si teniu dubtes, envieu-nos un correu: pah.altmaresme@gmail.com

PAH alt Maresme

Anuncis

Acció per entrar escrits als Jutjats d’Arenys, per exigir la nul·litat dels procesos d´execució hipotecària

La PAH de l’alt Maresme, com han fet altres plataformes estatals, volem aprofitar una escletxa legal d’àmbit europeu

El 19 de setembre entrarem els escrits als Jutjats d’Arenys de Mar, a les 10 del matí. Tots els afectats que tinguin la demanda judicial (el que diem “el totxo”), l’han de portar.
Si voleu complementar l’escrit amb les vostres dades prèviament, podeu passar els dijous a les 18:30h, per Can Comas, Pl. Catalunya (costat ajuntament), o els dilluns a les 19:00h, pels locals parroquials de Poblenou, Mapa de situació.

CONCENTRACIÓ DE SUPORT. Tothom que vulgui recolzar l’entrega dels documents, per sol·licitar la suspensió de tots els procediments d’execució hipotecària, ens trobem allà!

El dictamen de l’advocada general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Julian Kokott, va obrir una porta que les PAH de tot l’Estat no pensen desaprofitar. En una resposta al cas d’un ciutadà que va ser desnonat per no pagar la hipoteca, Kokott assegurava que les normatives europees exigeixen que els consumidors tinguin un recurs legal eficaç per poder demostrar “el caràcter abusiu” de les clàusules del seu contracte.Com que la llei espanyola no té aquest recurs legal i una persona pot perdre la casa encara que al·legui abusos en el contracte, la PAH considera que hi ha una “clara indefensió” dels hipotecats. Més informació:

Telèfon:622959192

Ajuda’ns a recollir signatures per la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
Proposició de llei de regulació de la dació en pagament, de paralització dels desnonaments i de lloguer social

El termini per recollir un mínim de 500.000 signatures per que la proposta es debati al Congrés del diputats, acaba el novembre. Penseu que una persona sols en els seu àmbits més propers: Família, lloc de treball, cercle d’amistats, etc. pot recollir de 10 a 30 signatures com a mínim. Pot semblar poc però no ho és. La Plataforma farà recollides de manera permanent els dies de reunió i en les taules informatives. Sens dubte que la participació de moltes persones actuant en els seu cercle és imprescindible per poder tenir èxit en aquesta campanya. Per poc que pugueu, participeu.

Tothom que vulgueu col·laborar recollint signatures podeu passar a recollir els documents: Declaració jurada de fedataris i fedatàries especials(que omplireu al moment) i la Guia del fedatari/a, els dijous de 2/4 de 7 a 2/4 de 9, pelslocals parroquials de Poblenou, Av. Mediterrani 40 (Pineda de Mar) PLANOL, i en les taules informatives que anirem fent al llarg d’aquest mesos. Cal que porteu una fotocòpia del DNI. 
 
Quan s’iniciï el segon termini per acreditar fedataris/as nosaltres farem arribar les declaracions jurades i les fotocòpies del DNI a la PAH de Barcelona, dins el protocol establert (enviar quadrant amb dades de tots els fedataris/as de la nostra PAH), i recollir els plecs de signatures oficials numerats i segellats per la Junta Electoral Central.Segueix-nos al Facebook a o la Web, per estar informat dels llocs on farem taules informatives i recollirem signatures, per venir a signar.